Hišni red

Hišni red

Spoštovani gosti,

Veseli smo, da vam lahko zaželimo dobrodošlico in prijetno bivanje v našem kampu.

Da pa bi vsi uživali vas prosimo, da izrecno spoštujete hišni red:

Prijava v kamp

V kampu se lahko nastanijo le na recepciji prijavljeni gosti z veljavnim osebnim dokumentom.

Vstop z osebnimi vozili je mogoč le v času od 07:00 do 22:00 ure ob imetju kartice za rampo, ki jo lahko uporablja izključno gost, ki jo je dobil pri prijavi v kamp. Kartico ne izpostavljajte vročini, ker se kakršno koli poškodovanje ali izguba le-te plača nadomestilo v višini 20,00€.

Izbira kamp parcele ali mesta

Izbira mesta v kampu je prosta, razen na oštevilčenih parcelah ob obveznosti racionalne uporabe prostora, upoštevajoč prostor Vaših sosedov. Za oštevilčene parcele morate imeti soglasje osebja recepcije.

Instalacije-priključki

Za priključitev ali izključitev toka se obrnite na recepcijo kampa. Kontrolo varnosti električnih instalacij opravlja za to odgovoren delavec. Izposojeni hladilniki morajo biti čisti, zaklenjeni in čuvajte ključ da ga ne izgubite. Nadomestilo za izgubljeni ključ se zaračuna v višini 50,00 kn. Hladilniki so zgolj za hlajenje, niso primerni za zamrzovanje živil.

Nočni počitek

Prosimo Vas, da ne povzročate hrupa, ki lahko moti ostale goste, vključno z uporabo radia, televizorja in glasbenih instrumentov; mir in tišina so v kampu od 22:00 do 7:00 ure.

Postavljanje šotora in predšotora je dovoljeno med 8:00 in 22:00 uro. Gostje, ki prispejo v kamp po 22:00 uri se namestijo za nočitev na parcelah ob recepciji, z obvezno prijavo na recepciji. 

Promet v kampu

Največja dopuščena hitrost vozila je 10 km / h. Pešci imajo prednost pred vozili.

Čistoča

Gosti so dolžni skrbeti za čistočo prostorov, ki jih uporabljajo. Smeti zbirajte v plastične vreče ter jih odložite v kontejnerje v bližini vašega mesta. Prosimo vas, da prostore v sanitarijah pustite takšne, kakršne bi želeli najti.

Najstrožje je prepovedano zabijanje žebljev v drevesa ali katero koli poškodovanje le-teh, jemanje proda s plaže, ograjevanje prostora v katerem bivate ali katera koli gradbeniška dela na izbranem prostoru. Z neupoštevanjem te točke reda se odvzame možnost nadaljnjega bivanja v kampu.

Lastniki psov

Lastniki psov so dolžni svoje ljubimce prijaviti na recepciji ob predložitvi izkaznice o cepljenju. Pse je potrebno voditi na vrvici, na svojem prostoru pa jih držati vezane. Potrebo, ki jo opravijo hišni ljubimci, je lastnik dolžan počistiti. Tuširanje hišnih ljubljenčkov je dovoljeno na samo za to namenjenih mestih- poleg glavnega sanitarnega objekta. Za hišne ljubljenčke imamo tudi poseben del plaže namenjen njim. 

Pranje vozil

Na območju kampa je strogo prepovedano pranje vozil.

Kurjenje ognja

Kurjenje ognja na prostem je zaradi nevarnosti pred požarom z zakonom prepovedano.

Dovoljena je uporaba žara na plin ali elektriko.

Vrednosti

Na recepciji lahko ob doplačilu deponirate svoje dragocenosti (denar, nakit, ...). Za manjkajoče ali poškodovane predmete, kot tudi za nesreče, ki izhajajo iz osebne malomarnosti, kamp ne prevzema nobene odgovornosti.

Obiski

Obiski so dovoljeni le v primeru urejene prijave ob vstopu – recepciji . Za krajše zadrževanje v kampu, so obiskovalci dolžni na recepciji pustiti en veljavni osebni dokument, katerega vračamo ob izstopu iz kampa.

V primeru zadrževanja v kampu dlje kot 4 ure, zaračunavamo bivanje po ceniku.

Odjava iz kampa

Obračun in plačilo uporabljenih storitev lahko opravite na dan odhoda do 12:00 ure za kampiranje in do 10:00 ure za mobilne hišice in ville, ampak priporočamo, da to naredite dan prej, da bi se izognili daljšem čakanju. Ob odjavi ste dolžni predati tudi nepoškodovano kartico od vhodne rampe v kamp.

Odhodi iz mobilnih hišic in Dalmatinske vile morajo biti urejeni do 10:00 ure. V kolikor gostje iz kampa ne zapustijo parcelo ali kamp mesto do 12:00 ure se zaračuna dodatni dan.

Prosimo, da upoštevate delovni čas blagajne na recepciji ( 8:00 – 12:00 in od 17:00 - 20:00 ).

Gostom, ki se ne držijo tega Hišnega reda, kot tudi gostom, ki s svojim vedenjem motijo tišino in vznemirjajo druge goste, bo preklicana uporaba namestitvenih storitev.

Knjiga pritožb in pohval se nahaja na recepciji kampa, oziroma lahko pošljete na info@lavanda-camping.com.

Stay Safe Croatia