Deluxe

Deluxe

DELUX SEA KAMP PARCELA

Parcele se nahajajo neposredno na plaži. Njihova velikost je od 100 do 110m2. Vse imajo priključek na elektriko, vodo in priključek za odvod odpadne vode. Vse so označene s številkami.

Stay Safe Croatia