Zasady panujące na ośrodku

Zasady panujące na ośrodku

Drodzy Goście,

Serdecznie witamy i życzymy przyjemnego pobytu w naszym ośrodku.
Aby wszyscy goście mogli bez zakłuceń cieszyć się wakacjami, prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie zasad i regulaminu naszego ośrodka:

Zameldowanie

Goście mogą być zameldowani w ośrodku tylko po okazaniu w recepcji dokumentów tożsamości.
Karta do otwarcia bramy wjazdowej do ośrodka musi być pilnowana, za zgubioną kartę zostaje obciążony gość zgodnie z cennikiem. Każda niezameldowana osoba będzie musiała zapłacić grzywnę w wysokości 20,00€.

Wybór miejsca kampingowego

Wybór miejsca jest dowolny, z wyjątkiem parceli numerowanych, gdzie zakwaterowanie jest możliwe tylko za zgodą recepcji. Prosimy o racjonalne wykorzystanie przestrzeni, biorąc pod uwagę także przestrzeń sąsiadów.

Instalacje

Podłączenie / odłączenie do szafki elektrycznej i kontrola poprawności przyłącza wykonywane jest wyłącznie przez upoważnioną osobę z obsługi. Dzierżawione agregaty chłodnicze powinny być utrzymywane w czystości i zamykane, a klucz przechowywany. Służą one wyłącznie do chłodzenia, a nie do zamrażania żywności.

Cisza nocna

Trwa od 22.00 do 07.00. Podczas pobytu prosimy nie przeszkadzać sąsiadom głośną muzyką i hałasem.

Rozstawianie namiotów jest dozwolone w godzinach od 8.00 do 22.00. Goście, którzy przyjadą po godzinie 22.00, po obowiązkowej rejestracji w recepcji będą zakwaterowani na parkingu kempingu lub na kempingu obok recepcji.

Poruszanie się aut na ośrodku

Maksymalna prędkość pojazdu to 10 km/h. Piesi mają pierwszeństwo nad pojazdami drogowymi.

Czystość

Prosimy o dbanie o czystość w użytkowanej przestrzeni. Zbieraj śmieci do plastikowych worków i umieszczaj je w koszach w pobliżu swojego mieszkania. Zostaw toalete tak, jak chciałbyś ja zastać. Zadbaj o nieczystości i zlewaj je w miejsca do tego przeznaczone. Szanuj drzewa, nie uszkadzaj ich ostrymi przedmiotami (gwoździe, kamienie ...). Pozostaw miejsce kempingowe w porządku dla następnego gościa, który będzie z niego korzystał.

Właściciele psów

Są zobowiązani do prowadzania psów na smyczy i trzymania ich na smyczy na swoim terenie. Właściciele są zobowiązani posprzątać odchody po swoich zwierzakach. Kąpiel psów dozwolona jest tylko w miejscu do tego przygotowanym - przy toaletach (nie w toaletach). Zabroniona jest kąpiel zwierząt w basenie.

Mamy również specjalną część plaży, na której zwierzęta domowe mogą pływać w morzu.

Myjnia samochodowa

Zabrania się mycia pojazdów na terenie ośrodka.

Korzystanie z ognia, grill, ognisko

Na terenie ośrodka jest to surowo zabronione ze względu na zagrożenie pożarowe. Grillowanie jest dozwolone tylko na grillach gazowych i elektrycznych.

Kosztowności

W recepcji, za dodatkową opłatą, można zdeponować wszystkie kosztowności (pieniądze, biżuterię ...). Kierownictwo ośrodka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brakujące lub uszkodzone przedmioty, a także za wypadki spowodowane zaniedbaniami osobistymi.

Wymeldowanie

Faktury naliczane są w dniu wyjazdu lub dzień wcześniej przy zwrocie karty wjazdowej. Wyjazd z ośrodka dla kampingu przewidziany jest do godziny 12:00, a dla domków mobilnych do godziny 10:00. Po tym terminie, jesteśmy zmuszeni do naliczenia opłaty jak za kolejny dzień pobytu na ośrodku.
Prosimy o przestrzeganie godzin otwarcia kasy podanych w recepcji ośrodka.

Goście, którzy nie przestrzegają niniejszego regulaminu, a także goście, którzy przeszkadzają swoim zachowaniem innym gościom, będą wymeldowani i nie będą mogli dalej korzystać z usług noclegowych. Termin wymeldowania wynosi 12 godzin. Księga skarg i wniosków znajduje się w recepcji obozu.

Stay Safe Croatia