Kućni red

Kućni red

Cijenjeni gosti,

Zadovoljstvo nam je zaželjeti Vam dobrodošlicu i ugodan boravak u našem kampu.

Da bi svi gosti mogli nesmetano uživati u odmoru pozivamo Vas na poštivanje pravila kućnog reda:

Prijava

U kampu mogu biti smješteni samo uz predočenje osobnih iskaznica na recepciji prijavljeni gosti.

Dodijeljenu karticu za otvaranje ulazne rampe u kamp potrebno je čuvati, izgubljena kartica se naplačuje po cijeniku. Svaka nađena neevidentirana osoba morat će platiti globu u iznosu 20,00€.

Izbor mjesta

Izbor mjesta je slobodan osim na numeriranim parcelama gdje je smještaj moguć jedino uz suglasnost recepcije. Molimo za racionalnim korištenjem prostora vodeći računa o prostoru vaših susjeda.

Instalacije

Priključivanje/isključivanje na električni ormarić te kontrolu ispravnosti obavlja isključivo ovlaštena osoba kampa. Iznajmljene rashladne uređaje treba držati čistim i zaključanim te čuvati ključ. Služe samo za hlađenje, a ne za zamrzavanje namirnica.

Vrijeme noćnoga mira

Traje od 22.00 do 07.00 sati. Tokom boravka ne ometajte susjede glasnom muzikom i bukom.

Postavljanje šatore i predšatora dozvoljava se od 8.00 do 22.00 sata. Gosti koji stignu poslije 22.00 sata smještaju se, uz obveznu prijavu na recepciji ili na parkiralištu kampa ili na kamp mjesta neposredno uz recepciju.

Promet u kampu

Najveća dopuštema brzina vozila je 10 km/h. Pješaci imaju prednost u odnosu na prometna vozila.

Čistoća

Molimo vodite brigu o čistoći prostora kojeg koristite. Smeće skupljajte u plastične vrećice i odlažite ih u kante u blizini vašeg mjesta. Prostorije u sanitarijama ostavljajte onakvim kakvim biste ih željeli pronaći. 

Vodite brigu o otpadnim vodama. Čuvajte borove, ne oštećujte ih predmetima (čavli, kamenja...). Nakon korištenja, kamp mjesto ostavljejte urednim za slijedećeg gosta koji će mjesto koristiti.

Vlasnici pasa

Dužni su pse voditi na uzici, a na svom prostoru držati ih također na uzici. Nuždu koju obave kućni ljubimci, vlasnici su dužni pokupiti-očistiti. Kupanje pasa dozvoljeno je isključivo na za to pripremljenom mjestu – pored sanitarija(nikako u sanitarijama i na kupalištu).

Također imamo posebni dio plaže na kojem je dozvoljeno kupanje kućnih ljubimca u moru.

Pranje automobila

Na prostoru kampa nije dozvoljeno.

Loženje vatre

Na otvorenom je najstrože zabranjeno. Roštiljanje je dozvoljeno isključivo na plinskim i električnim roštiljima.

Vrijednosti

Na recepciji možete, uz nadoplatu deponirati sve vrijednosti (novac, nakit...). Za eventualne nestale ili oštećene stvari kao i za nesreće koje nastanu osobnom nepažnjom, uprava kampa ne preuzima nikakvu odgovornost.

Odjava

Računi se naplaćuju na dan odlaska ili dan ranije uz vraćanje kartice za rampu. Odlazak je do 12.00 sati, a za mobilne kućice do 10.00 sati. Za napuštanje kampa poslije toga vremena prinuđeni smo naplatiti još jedan dan boravka u kampu.

Molimo za poštivanjem radnog vremena blagajne koje je istaknuto na recepciji kampa. Gostima koji se ne pridržavaju ovog kućnog reda kao i gostima koji svojim ponašanjem uznemiruju druge goste, otkazuje se korištenje usluge smještaja. 

Rok za otkaz smještaja je 12 sati.

Knjiga žalbi i Knjiga dojmova nalaze se na recepciji kampa.

Stay Safe Croatia